ขนาดแต่ละกะรัต ของจริงใหญ่แค่ไหน?

น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ zero.004 กก. © Above Diamond 2022. เงื่อนไขและข้อตกลง.

แหวนทองแต่งงาน50สตางค์

แหวนทองแต่งงาน50สตางค์